2016-03-24

Załatwianie spraw

Sprawy wpływające do Departamentu Cyberbezpieczeństwa są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Stan przyjmowanych spraw: 

tel. 22 245 57 03, e-mail: sekretariat.dc@mc.gov.pl