Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o naborze nr 16888
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: specjalista do spraw realizacji zadań Instytucji
Otoczenia (Umowa Partnerstwa) oraz wdrażania e-usług
19.10.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 16887
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: główny specjalista do spraw analizy i integracji
danych
19.10.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 16875
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: naczelnik do spraw koordynacji i kierowania
pracami Wydziału do spraw Zamówień Publicznych
19.10.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 16790
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: główny specjalista – nr ogłoszenia 16790
18.10.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 16788
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: podreferendarz – nr ogłoszenia 16788
18.10.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 16659
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: specjalista – nr ogłoszenia 16659
13.10.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 16660
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: radca ministra – nr ogłoszenia 16660
13.10.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 16158
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko (nr ogłoszenia 16158) - starszy specjalista do
spraw zamówień publicznych w Wydziale Zmówień Publicznych
Departamentu Budżetu i Finansów
05.10.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 15914
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: starszy specjalista – nr ogłoszenia 15914
27.09.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 15916
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: starszy specjalista – nr ogłoszenia 15916
27.09.2017 więcej
123