Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt ustawy o zmianie ustawy o infrastrukturze przestrzennej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o infrastrukturze przestrzennej
06.10.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające
rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy
centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem
Gwarancyjnym
20.09.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie
zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej
z centralnej ewidencji pojazdów
20.09.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające
rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej
przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
20.09.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie ws opłaty za udostępnienie danych z CEP
18.09.2017 więcej
Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych
Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie
danych osobowych
14.09.2017 więcej
Projekt ustawy o ochronie danych osobowych
Projekt ustawy o ochronie danych osobowych
14.09.2017 więcej
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu e-Dowód
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu
Sterującego do spraw Projektu e-Dowód
12.09.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych
udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów
22.08.2017 więcej