Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów
pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
18.08.2017 więcej
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń
09.08.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do
dysponowania częstotliwością
09.08.2017 więcej
Projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
Projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wraz z
załącznikami
17.07.2017 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz
niektórych innych ustaw
06.07.2017 więcej
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu
Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
04.07.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zasobu
informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym
repozytorium informacji publicznej
30.05.2017 więcej
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne oraz niektórych innych ustaw
23.05.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z uprawnień w
publicznych sieciach telefonicznych
28.04.2017 więcej
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wymagań i sposobu zapewnienia warunków dostępu i utrwalania przekazów telekomunikacyjnych i danych oraz rodzajów działalności telekomunikacyjnej lub rodzajów przedsiębiorców telekomunikacyjnych niepodlegających temu obowiązkowi
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wymagań i sposobu
zapewnienia warunków dostępu i utrwalania przekazów
telekomunikacyjnych i danych oraz rodzajów działalności
telekomunikacyjnej lub rodzajów przedsiębiorców
telekomunikacyjnych niepodlegających temu obowiązkowi
28.04.2017 więcej