Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zasobu
informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym
repozytorium informacji publicznej
30.05.2017 więcej
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne oraz niektórych innych ustaw
23.05.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z uprawnień w
publicznych sieciach telefonicznych
28.04.2017 więcej
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wymagań i sposobu zapewnienia warunków dostępu i utrwalania przekazów telekomunikacyjnych i danych oraz rodzajów działalności telekomunikacyjnej lub rodzajów przedsiębiorców telekomunikacyjnych niepodlegających temu obowiązkowi
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wymagań i sposobu
zapewnienia warunków dostępu i utrwalania przekazów
telekomunikacyjnych i danych oraz rodzajów działalności
telekomunikacyjnej lub rodzajów przedsiębiorców
telekomunikacyjnych niepodlegających temu obowiązkowi
28.04.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej statusu państwowego instytutu badawczego
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania
Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej statusu państwowego
instytutu badawczego
24.04.2017 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw
14.04.2017 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
niektórych innych ustaw
03.04.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników
urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków
komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych
28.03.2017 więcej
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego
zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw
Cyfryzacji
14.03.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające
rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów
06.03.2017 więcej