Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 10/MC/PN/17 Usługi utrzymania i wsparcia technicznego posiadanego przez Zamaw... 2017-07-06 11:30 przetarg nieograniczony 2017-06-19 Zobacz
2 2/MC/PN/17 Wykonanie studium wykonalności, opracowanie wniosku o dofinansowan... 2017-02-22 11:30 przetarg nieograniczony 2017-03-16 Zobacz
3 4/MC/PN/17 Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu elewacji i dachu ... 2017-03-30 11:30 przetarg nieograniczony 2017-04-28 Zobacz
4 7/MC/PN/17 Wykonanie studium wykonalności, opracowanie wniosku o dofinansowan... 2017-03-29 11:30 przetarg nieograniczony 2017-04-24 Zobacz
5 5/MC/PN/17 - Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby służbowe M... 2017-05-12 11:30 przetarg nieograniczony 2017-05-31 Zobacz
6 1/MC/UW-UR/17 - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu... brak przetarg nieograniczony 2017-04-14 Zobacz
7 8/MC/PN/17 Dostawa materiałów promocyjnych dla systemu CEPIK 2.0. 2017-05-10 11:30 przetarg nieograniczony 2017-06-02 Zobacz
8 6/MC/PN/17 Zawarcie umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług z zakres... 2017-06-19 11:30 przetarg nieograniczony 2017-06-23 Zobacz
9 1/MC/PN/17 Usługi utrzymania, wsparcia technicznego, asysty merytorycznej ora... 2017-02-24 11:30 przetarg nieograniczony 2017-04-10 Zobacz
10 9/MC/US/17 - Organizacja i przeprowadzenie ogólnopolskiej konferencji tematyc... 2017-06-13 11:30 usługi społeczne 2017-06-13 Zobacz