Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

12

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 7/MC/PN/17 Wykonanie studium wykonalności, opracowanie wniosku o dofinansowan... 2017-03-29 11:30 przetarg nieograniczony 2017-04-24 Zobacz
2 8/MC/PN/17 Dostawa materiałów promocyjnych dla systemu CEPIK 2.0. 2017-05-10 11:30 przetarg nieograniczony 2017-06-02 Zobacz
3 5/MC/PN/17 - Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby służbowe M... 2017-05-12 11:30 przetarg nieograniczony 2017-05-31 Zobacz
4 9/MC/US/17 - Organizacja i przeprowadzenie ogólnopolskiej konferencji tematyc... 2017-06-13 11:30 usługi społeczne 2017-07-25 Zobacz
5 6/MC/PN/17 Zawarcie umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług z zakres... 2017-06-19 11:30 przetarg nieograniczony 2017-07-26 Zobacz
6 10/MC/PN/17 Usługi utrzymania i wsparcia technicznego posiadanego przez Zamaw... 2017-07-06 11:30 przetarg nieograniczony 2017-07-28 Zobacz
7 14/MC/PN/17 - Dostawa komputerów typu laptop oraz sprzętu komputerowego 2017-08-21 11:30 przetarg nieograniczony 2017-08-11 Zobacz
8 12/MC/PN/17 Świadczenie usług wsparcia eksperckiego w procesie aktualizacji N... 2017-08-29 11:30 przetarg nieograniczony 2017-07-22 Zobacz
9 13/MC/PN/17 Świadczenie usług eksperckich oraz doradczych w zakresie związany... 2017-09-06 11:30 przetarg nieograniczony 2017-07-31 Zobacz
10 1/MC/UW-UR/17 - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu... brak przetarg nieograniczony 2017-04-14 Zobacz
12