Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Petycja dotycząca zmiany ustawy - Prawo telekomunikacyjne
Petycja dotycząca zmiany ustawy - Prawo telekomunikacyjne
13.06.2017 więcej
Petycja o uwzględnienie dwuskładnikowej autoryzacji
Petycja o uwzględnienie dwuskładnikowej autoryzacji
12.05.2017 więcej
Sprawozdanie z przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjęć interesantów w latach 2015-2016
Sprawozdanie z przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz
przyjęć interesantów w latach 2015-2016
13.04.2017 więcej
Petycja dotycząca usług dostępnych na platformie ePUAP
Petycja dotycząca usług dostępnych na platformie ePUAP
03.04.2017 więcej
Petycja dotycząca możliwości podpisywania ustaw obywatelskich na ePUAP
Petycja dotycząca możliwości podpisywania ustaw obywatelskich
na ePUAP
21.03.2017 więcej
Petycja dotycząca podjęcia działań mających na celu usunięcie ze stron internetowych wprowadzających w błąd oznaczeń na temat możliwości i ograniczeń wykorzystania materiałów urzędowych
Petycja dotycząca podjęcia działań mających na celu
usunięcie ze stron internetowych wprowadzających w błąd
oznaczeń na temat możliwości i ograniczeń wykorzystania
materiałów urzędowych
13.12.2016 więcej
Petycja dotycząca automatycznego cyfrowego podpisu DKIM dla wychodzących wiadomości ePUAP
Petycja dotycząca automatycznego cyfrowego podpisu DKIM dla
wychodzących wiadomości ePUAP
09.12.2016 więcej
Petycja dotycząca uzupełnienia ewidencji osób prawnych (KRS, CEIDG) o adres ePUAP
Petycja dotycząca uzupełnienia ewidencji osób prawnych (KRS,
CEIDG) o adres ePUAP
16.11.2016 więcej
Petycja dotycząca usprawnienia systemu ePUAP
Petycja dotycząca usprawnienia systemu ePUAP
05.10.2016 więcej
Petycja dotycząca usprawnienia systemu ePUAP poprzez wprowadzenie możliwości zbiorczego odznaczenia przeczytania wiadomości w systemie ePUAP
Petycja dotycząca usprawnienia systemu ePUAP poprzez
wprowadzenie możliwości zbiorczego odznaczenia przeczytania
wiadomości w systemie ePUAP
29.09.2016 więcej
123