Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Petycja w sprawie wykluczenia z systemu ePUAP podmiotów, które zakończyły swoją działalność
Petycja w sprawie wykluczenia z systemu ePUAP podmiotów, które
zakończyły swoją działalność
07.08.2017 więcej
Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ePUAP
Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do
wdrożenia mechanizmów poprawiających bezpieczeństwo
użytkowników poprzez wdrożenie HSTS, HPKP, XFO i innych na
ePUAP
21.07.2017 więcej
Petycja w sprawie uporządkowania bazy adresowej podmiotów publicznych w ePUAP
Petycja w sprawie uporządkowania bazy adresowej podmiotów
publicznych w ePUAP
14.07.2017 więcej
Petycja dotycząca zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz. U. poz. 1586)
Petycja dotycząca zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do
dysponowania częstotliwością (Dz. U. poz. 1586)
30.06.2017 więcej
Informacja w sprawie petycji wielokrotnej
Informacja w sprawie petycji wielokrotnej
30.06.2017 więcej
Petycja dotycząca zmiany ustawy - Prawo telekomunikacyjne
Petycja dotycząca zmiany ustawy - Prawo telekomunikacyjne
13.06.2017 więcej
Petycja o uwzględnienie dwuskładnikowej autoryzacji
Petycja o uwzględnienie dwuskładnikowej autoryzacji
12.05.2017 więcej
Sprawozdania z przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków oraz petycji
Sprawozdania z przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków oraz
petycji
13.04.2017 więcej
Petycja dotycząca usług dostępnych na platformie ePUAP
Petycja dotycząca usług dostępnych na platformie ePUAP
03.04.2017 więcej
Petycja dotycząca możliwości podpisywania ustaw obywatelskich na ePUAP
Petycja dotycząca możliwości podpisywania ustaw obywatelskich
na ePUAP
21.03.2017 więcej
123