Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Łochowa w województwie mazowieckim
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
przedterminowych wyborów burmistrza Łochowa w województwie
mazowieckim
13.11.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz
punktów centralnych służb
11.09.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
zmieniającego rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz
konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów
orbitalnych.
01.09.2015 więcej
Projekt ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (UC178)
Projekt ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora
publicznego (UC178)
28.08.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Ośrodkowi Adopcyjnemu we Wrocławiu
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Ośrodkowi
Adopcyjnemu we Wrocławiu
21.08.2015 więcej
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap V 2016-2020”
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski strategiczny program
rządowy – Etap V 2016-2020”
17.08.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji uchylającego rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Pamięci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli (WPL MAC poz. 140).
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
uchylającego rozporządzenie w sprawie nadania osobowości
prawnej Ośrodkowi Pamięci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego
w Zduńskiej Woli (WPL MAC poz. 140).
29.07.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania Komisji
Heraldycznej
17.07.2015 więcej
Projekt ustawy – Prawo o zgromadzeniach
Projekt ustawy – Prawo o zgromadzeniach
25.03.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa RM w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Dobczyc w województwie małopolskim
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2015 r. w
sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Dobczyc w
województwie małopolskim
27.01.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się