2014-01-09

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie obsługi innych numerów przez system powiadamiania ratunkowego

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie obsługi innych numerów przez system powiadamiania ratunkowego wraz z załącznikami.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Administracji i Cyfryzacji  nr - 86.

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

 

Opublikowane w Dz. U. z 2014 r. poz. 1050.

 

(6.08.2014)

Załączniki

  projekt rozp w spra...ia 2013 r.pdf 333,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  konsultacje społeczne.pdf 46,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo o zaopiniowanie OSR.pdf 30,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uzgodnienia międzyresortowe.pdf 53,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MF.pdf 132,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MRIRW.pdf 41,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MSZ.pdf 40,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwaga KPRM.pdf 40,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MSW.pdf 37,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PZ.pdf 217,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi RCL.pdf 202,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  w sprawie obsługi ...DP 300414.pdf 74,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  międzyresorty inne nr.pdf 116,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  w sprawie obsługi ...DP 300414.pdf 87,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  w sprawie obsługi ...P 300414.docx 15,44 KB (doc) szczegóły pobierz
  w sprawie obsługi ...DP 300414.doc 41 KB (doc) szczegóły pobierz
  MF brak uwag.pdf 136,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MSZ opinia o zgodności.pdf 71,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi RCL 2.pdf 122,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MSW 2.pdf 178,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi MIR 2.pdf 187,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi Wojewoda Podkarpacki.pdf 129,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi Wojewoda Kuja...-Pomorski.pdf 683,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inne numery - zesta...ie uwag .docx 39,44 KB (doc) szczegóły pobierz
  zaproszenie na konf...dnieniowa.pdf 100,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi KIGEIT inne nr.pdf 104,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zestawienie uwag (K...numerów.docx 26,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  pismo+w+sprawie+uzg...nferencji.pdf 80,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt po konf. uzg..pdf 71,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MSW po konf. uzg.pdf 127,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uzasadnienie po konf. uzg..pdf 85,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał.1 po konf. uzg.pdf 64,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał.2 po konf. uzg.pdf 60,31 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się