2014-01-22

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do umieszczenia w centralnym repozytorium informacji publicznej

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do umieszczenia w centralnym repozytorium informacji publicznej wraz z załącznikami.

 

Projekt rozporządzenia został ujęty w Wykazie prac legislacyjnychMAC pod poz. 26.

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  pismo_konsultacje_publiczne.pdf 60,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo_administracja.pdf 47,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo_uzg.międzyresortowe.pdf 64,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo_związki_zawo...acodawcow.pdf 53,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uzasadnienie i OSR.pdf 298,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt rozporządz...cznikami.pdf 775,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi MSiT 29.01.2014.pdf 155,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Uwagi MPiPS.docx 87,22 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. Uwagi KIGEiT 31.01.2014.pdf 268,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Uwagi GUS 31.01.2014.pdf 863,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. Uwagi PIIT 31.01.2014.pdf.docx 28,92 KB (doc) szczegóły pobierz
  5. Uwagi PTI 31.01.2014.pdf 715,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9b. Zalacznik do uwag SKP.doc 192,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  11.Uwagi MŚ 4.02.2014.pdf 190,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10. Uwagi RCL 31.01.2014.pdf 211,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  30. Pismo konfer 7....14 - skor.pdf 98,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9a. Uwagi SKP 31.01.2014.pdf 555,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13. Uwagi MEN 6.02.2014.pdf 61,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12. Uwagi MF 5.02.2014.pdf 161,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14. Uwagi MRIRW 30.01.2014.pdf 219,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15. Uwagi GIODO 6.02.2014.pdf 182,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. Uwagi MSZ 31.01.2014.pdf 84,25 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się