2014-01-08

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (art. 144 ust. 3 Pt)

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (art. 144 ust. 3 Pt) wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Administracji i Cyfryzacji - nr 44.

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

 

 

Data ogłoszenia:

2014-12-19

Nazwa dziennika:

Dziennik Ustaw

Rok:

2014

Pozycja:

1843

 

Załączniki

  1. Uwagi KPRM 31.12.2013 osr.pdf 88,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. MF bez uwag 31.12.2013 r..pdf 117,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2a. Pismo kons mię...13 na bip.pdf 48,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. MF bez uwag 31.12.2013 r.b.pdf 34,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1a. ROZP_MAC_w_spr_...ł+uzasad.pdf 1,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  4. MRiRW bez uwag 31,12,2013.pdf 99,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3a. Pismo do KPRM o...13 na bip.pdf 35,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4a. Pismo kons spo...14 na bip.pdf 57,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5a. Pismo kons spo...14 na bip.pdf 44,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. Uwagi RCL 24.12.2013.pdf 84,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. Uwagi MIiR 31.12.2013.pdf 156,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. Uwagi NOTYFIKACJ...1.12.2013.pdf 81,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. Uwagi MSW 31.12.2013.pdf 116,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Zgłoszenie PLK ....2013 bda.pdf 295,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15. Uwagi PIRC 20.01.2014.pdf 144,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14. Uwagi TVP 17.01.2014.pdf 537,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10. Uwagi LZLPR.pdf 219,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12. Uwagi PKN 10.01.2014.pdf 127,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11. U MIiR 2.01.2014.pdf 748,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13. Uwagi PIIT 10.01.2014.pdf 353,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14. Uwagi TVP 17.01.2014.pdf 537,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15. Uwagi PIRC 20.01.2014.pdf 144,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  16. Uwagi Lewiatan 20.01.2014.pdf 180,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4b. Pismo kons spo...ł na bip.pdf 30,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo po notyfikacj...2.12.2014.pdf 138,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ustalenia_KRMC Sekr... MAC.7.07.pdf 107,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ostatnia wersja pro...odpisania.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek na KRMC.pdf 83,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o zwolnienie z KP.pdf 100,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zwolnienie warunkowe z KP.pdf 973,13 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się