2014-02-05

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wymagań funkcjonalnych dla systemu teleinformatycznego...

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wymagań funkcjonalnych dla systemu teleinformatycznego i interfejsu komunikacyjnego centrów powiadamiania ratunkowego wraz z załącznikami.

 

Projekt rozporządzenia znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra AiC nr - 87.

 

Projekt wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

 

 

Data ogłoszenia:              2014-09-01

Nazwa dziennika:            Dziennik Ustaw

Rok:       2014

 

Pozycja:               1159

 

 

 

Załączniki

  pismo do uzgodnień.pdf 113,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do wojewodów.pdf 111,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ROZP_MAC_system_4.02.2014.pdf 662,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  bu Porozumienie Zie...ogórskie.pdf 216,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MZ.pdf 158,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  opinia MSZ.pdf 78,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RCL.pdf 249,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwaga MF.pdf 48,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MSW.pdf 320,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wojewoda Podkarpacki.pdf 92,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wojewoda Warmińsko-Mazurski.pdf 79,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zaproszenie na konf...nieniową.pdf 98,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zestawienie uwag - ...3.2014 r..doc 157 KB (doc) szczegóły pobierz
  1. pismo do MF.pdf 97,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. pismo przewodnie...kcpetacji.pdf 93,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. w sprawie wymaga...kceptacji.doc 88 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. w sprawie wymaga...kcpetacji.doc 77 KB (doc) szczegóły pobierz
  5. w sprawie wymaga...y) OSR DP.pdf 119,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. bu MF.pdf 24,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. RCL uwagi.pdf 187,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. uwagi MSW.pdf 137,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. ZAPROSZENIE na s..., MSW, MZ.pdf 137,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1. pismo do+wojewod...05.2014+r.pdf 125,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. pismo do+MSW+i+M...5.2014+r..pdf 99,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  21+05+2014+r++w%2bs...lnych+OSR.doc 174,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  21+05+2014+r+projek...ządzenia.doc 93 KB (doc) szczegóły pobierz
  21+05+2014+w+sprawi...sadnienie.doc 79 KB (doc) szczegóły pobierz
  21 05 2014 r projek...ządzenia.doc 93 KB (doc) szczegóły pobierz
  21 05 2014 w sprawi...sadnienie.doc 80 KB (doc) szczegóły pobierz
  21 05 2014 r w+spr...OSR revMG.doc 175 KB (doc) szczegóły pobierz
  opinia MSZ.pdf 78,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo na KRMC.pdf 99,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Raport z konsulatcji revMG.doc 31,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Tabela legislacyjna.doc 42,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wojewowda opolski uwagi.pdf 82,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wojewoda podkarpacki.doc 166 KB (doc) szczegóły pobierz
  zestawienie nieuwzg...onalnych.docx 26,03 KB (doc) szczegóły pobierz
  bu MZ.pdf 79,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  bu MSW.pdf 81,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  00. pismo o zwolnienie z KP.pdf 145,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  01. 21+05+2014+r+pr...zenia+(1).doc 93,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  02. 21+05+2014+w+sp...ienie (1).doc 80 KB (doc) szczegóły pobierz
  03. 21+05+2014+r++w...OSR+revMG.doc 175 KB (doc) szczegóły pobierz
  1. RCL warunek zwol...enia z kp.pdf 617,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. pismo o zorganiz...rawniczej.pdf 131,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. zaproszenie na kp.pdf 143,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Pismo o akceptację po KP.pdf 97,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. 542-135_14_UZASA...6.07.2014.doc 186 KB (doc) szczegóły pobierz
  7. akceptacja ustaleń KP.pdf 104,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5 542-135_14+ROZP_...6 07 2014.doc 686 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się