2015-07-17

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Szymon Wróbel – Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MAC, tel. 22 556 84 12

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

 

Ogłoszone w Dzięnniku Ustaw pozycja 1384.

 

 

 

 

 

Załączniki

  ROZP_MAC_zm_powoła...07-15_UZG.pdf 68,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uzasadnienie do uzgodnien.pdf 57,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo kierujące pr...sortowych.pdf 90,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OSR do uzgodnien.pdf 114,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  opinia MSZ.pdf 63,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UZG - RCL - brak uw...99_32899).pdf 86,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  brak uwag MF.pdf 108,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  brak uwag MIR.pdf 88,85 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się