2014-01-09

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej wraz z załącznikami.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów nr - RA3 .

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

 

 

 

 

Załączniki

  projekt.pdf 386,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uzgodnienia międzyresortowe.pdf 48,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo ws oceny OSR.pdf 36,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  konsultacje społec...jstronna.pdf 43,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  konsultacje społeczne.pdf 47,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1. U MG z 30.12.2013.docx 12,53 KB (doc) szczegóły pobierz
  2. U MSZ 24.12.2013.pdf 116,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. U MF z 31.12.2013.pdf 159,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3a. ROZP_RM_w_spr_C...4 -dp ml.docx 44,48 KB (doc) szczegóły pobierz
  3b. UZASAD_ROZP_RM... - dp ml.docx 29,89 KB (doc) szczegóły pobierz
  3d. tabela uwag mie...nferencji.doc 224,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  5. Bez uwag MIiR 7.01.2014.pdf 77,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. U MZ 31.12.2013.pdf 106,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. Bez uwag MRiRW 31.12.2013.pdf 98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. U MKiDN 31.12.2013.pdf 149,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. U KPRM do OSR 7.01.2014.pdf 104,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9b. U KPRM do proje...9.01.2014.pdf 45,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10. U RCL z 7.01.2014.pdf 130,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10a. U RCL z 7.01.2...owy skan.pdf 86,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11. Pismo GIODO 10.01.2014.pdf 31,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12. U KIGEIT 10.01.2014.pdf 273,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14. U MSW po termin...4.01.2014.pdf 19,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13. U NDAP 9.01.2014.pdf 476,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15. U po terminie G...7.01.2014.pdf 148,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  22. Pismo konfer 14.01.2014.DOC 41 KB (doc) szczegóły pobierz
  16. Bez uwag MSZ 13.0.2014.pdf 111,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3d. tabela uwag mie...nferencji.doc 224,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  5. Materiał na KRM... do 10.02.pdf 622,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5a. ROZP_RM_w_spr_C.... na SKRM.pdf 596,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5c. Pismo do SKRM 30.01.2014.pdf 75,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7b. ROZP_RM_w_spr_C..._RCL_5.03.pdf 488,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  16. Uwagi MKiD na KRMC.pdf 15,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  17. Uwaga_RCL_27.01.2014.pdf 32,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  18. Protokół usta...yr Groń .pdf 174,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  D2014000036101.pdf 746,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Materiał na RM 110 17 14.pdf 551,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ministerstwo Finans....RD-13482.pdf 93,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ministerstwo Spraw ...110-13-14.pdf 210,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo do RM 6 III 2014 skan.pdf 29,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo do RM 6 III 2014.pdf 76,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Przyjęcie KRM 110 13 14.pdf 116,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ustalenia KRM_proj ...10-13-14).pdf 194,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana tytułu i za...0.12.2013.pdf 290,29 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się