2015-03-25

Projekt ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Projekt ustawy – Prawo o zgromadzeniach wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt ustawy wraz z pismami towarzyszącymi został umieszczony w załącznikach.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów pod poz. UB 32.

Załączniki

  pismo do KWRiST.pdf 62,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do konsultacj...blicznych.pdf 93,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do uzgodnień...sortowych.pdf 94,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do zw. zawodo...codawców.pdf 44,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo opiniowanie.pdf 93,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  USTAWA OSR z 23 03 15.pdf 109,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  USTAWA_Prawo o zgro...3.2015 r..pdf 102,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  USTAWA_UZASADNIENIE...3 03 2015.pdf 155,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  bu MIR.pdf 76,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  bu Wojewoda Świętokrzyski.pdf 63,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  opinia MSZ.pdf 72,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo MSW.pdf 24,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo Panoptykon załącznik.pdf 408,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Stowarzyszenie Kiel...nwestycje.pdf 66,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Stowarzyszenie Krak... Rowerów.pdf 127,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo Panoptykon.pdf 257,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Stowarzyszenie Mias... Rowerów.pdf 138,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Stowarzyszenie Rowe...wy Toruń.pdf 185,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi Fenomen.pdf 102,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi HFPCz.pdf 1,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi Forum Związk...awodowych.pdf 2,86 MB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi Giodo.pdf 3,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi KPRM.pdf 95,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MF.pdf 66,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MKiDN.pdf 45,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MKiDN 2.pdf 45,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MPiPS.pdf 234,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MRiRW.pdf 115,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MSW.pdf 1021,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MS.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MON.pdf 214,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wojewoda Dolnoślą...rzewodnie.pdf 174,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wojewoda Dolnoślą...łącznik.pdf 91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wojewoda Podkarpacki.pdf 69,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wojewoda Podlaski.pdf 89,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wojewoda Małopolski.pdf 141,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wojewoda Śląski.pdf 115,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wojewoda Wielkopolski.pdf 147,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zaproszenie na konf...nieniową.pdf 93,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zestawienie uwag zg...neiniową.pdf 430,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wojewoda Mazowiecki.pdf 2,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi osoba fizyczna.pdf 272,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi KPRM.pdf 1,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi RCL.pdf 291,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi Zieloni.pdf 287,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik do zgł...bingowego.jpg 209,13 KB (jpg) szczegóły pobierz
  zgłoszenie lobbingowe.pdf 219,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  NSZZ SOLIDARNOŚĆ.pdf 130,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  0. pismo przewodnie.pdf 393,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1. USTAWA_Prawo o z...iach_SKRM.pdf 251,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. UZASADNIENIE.pdf 286,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. OSR.pdf 323,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. załącznik do OSR.pdf 340,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Protokół rozbieżności.pdf 277,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. opinia MSZ.pdf 72,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. Zestawienie nieu...iniowania.pdf 238,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. Raport z konsult...tu ustawy.pdf 192,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. załącznik do r...nsultacji.pdf 395,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10. uwagi OPZZ.pdf 129,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11. odpowiedź do FZZ.pdf 115,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12. pismo do NSZZ S...darność.pdf 85,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13. pismo do OPZZ.pdf 151,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14. zgłoszenie lobbingowe 2.pdf 116,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1. opinia MSZ 2.pdf 65,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. wezwanie do uzup...ormalnych.pdf 91,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. pismo na SKRM 2.pdf 65,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. MON SKRM.pdf 54,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. uzupełnienie lobbing.pdf 239,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. MPiPS SKRM.pdf 181,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. RCL SKRM.pdf 207,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. GIODO SKRM.pdf 351,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. MSW SKRM.pdf 225,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10. pismo na SKRM 3.pdf 103,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11. opinia RL Prawo...adzeniach.pdf 9,24 MB (pdf) szczegóły pobierz
  12. odpowiedź do RL.pdf 107,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13. MF SKRM.pdf 56,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14. pismo na SKRM 4.pdf 110,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15. MSW 2 SKRM.pdf 111,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  01. pismo przewodnie.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  02. projekt SKRM NT.pdf 260,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  03. Uzasadnienie NT.pdf 428,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  04. OSR NT.pdf 349,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  05. załącznik do OSR.pdf 340,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  06. protokół rozb...ośći NT.pdf 184,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  07. raport z konsultacji NT.pdf 200,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  08. załącznik do raportu NT.pdf 428,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  09. zestawienie NT.pdf 239,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10. opinia MSZ NT.pdf 125,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11. pismo od lobbysty.pdf 25,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12. odpowiedź do lobbysty.pdf 58,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13. Opinia o zgodno...adzeniach.pdf 27,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14. uwaga MSW NT.pdf 334,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15. RCL NT.pdf 353,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  16. MF NT.pdf 241,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  17. odniesienie się do uwag.pdf 450,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  18. pismo o kp.pdf 95,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  00. pismo na RM.pdf 51,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  01. USTAWA_Prawo o ...5 2015 KP.pdf 254,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  02. uzasadnienie-29 05 15.pdf 428,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  03. OSR.pdf 350,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. załącznik do OSR.pdf 340,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Protokół rozbieżności.pdf 286,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. Raport z konsult...awy 14 05.pdf 200,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. załącznik do r...nsultacji.pdf 428,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8 zestawienie nieu...nych uwag.pdf 239,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedź do KRS.pdf 112,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pisma na RM 2.pdf 35,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pisma na RM 3 (odpo...dź RCL)..pdf 110,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do KRS.pdf 29,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do SN.pdf 64,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo KRS.pdf 91,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo RCL 1 06 2015 r .pdf 138,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo SN.pdf 153,03 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się