2014-01-09

Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji wraz z załącznikami.

 

Projekt zarządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

 

 

Ogłoszono w Monitorze Polskim

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r.

Poz. 395

ZARZĄDZENIE NR 37

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 maja 2014 r.

 

w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Załączniki

  ZARZ_PRM_KRMC_19.12.2013 r..pdf 204,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uzgodnienia międzyresortowe.pdf 67,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ocena OSR.pdf 46,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  bu KRRiTV.pdf 70,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  bu UKE.pdf 77,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  GIODO 1.pdf 133,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  GIODO 2.pdf 91,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KGP.pdf 30,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MKiDN.pdf 103,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MRiRW.pdf 105,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MSW.pdf 125,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  NDAP.pdf 79,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  NFZ.pdf 90,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RCL.pdf 319,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZUS.pdf 84,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo przewodnie.pdf 67,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zbiorcza tabela uwag.docx 34,58 KB (doc) szczegóły pobierz
  projekt zarządzeni...owy tekst.pdf 391,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  bu MRiRW.pdf 82,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  GIODO.pdf 130,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  GUS.pdf 272,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ministerstwo Sprawi...-49.13.16.pdf 63,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  NDAP.pdf 155,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MF.pdf 163,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi RCL.pdf 187,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi UKE.pdf 122,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  bu mir.pdf 92,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MKiDN.pdf 49,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  bu uwag ZUS.pdf 115,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MG.pdf 198,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uzasadnienie 31.03.2014.doc 52 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZARZ_PRM_31.03.2014.pdf 100,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do akceptacji.pdf 44,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zbiorcza tabela uwa....03.2014.docx 31,23 KB (doc) szczegóły pobierz
  pismo do UZP, ABW, CBA.pdf 49,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ABW.pdf 67,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MG.pdf 491,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  GUS.pdf 964,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwaga NDAP.pdf 116,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwaga NDAP.pdf 116,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1. projekt przekazany na SKRM.pdf 684,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Uwagi RCL 15.04.pdf 174,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Uwagi GUS 16.04.pdf 213,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Pismo+do+RCL+o+z...KP18.04bb.pdf 102,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. ZARZ_PRM_w_spr_K...8.04.2014.pdf 100 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. UZASAD_ZARZ_PRM_...8.04.2014.pdf 98,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1. projekt z dnia 7... 2014 r..docx 50,18 KB (doc) szczegóły pobierz
  2. pismo RCL _dot. ...rawniczej.pdf 87,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. do podpisu.pdf 32,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. ZARZ_PRM_KRMC_do+podpisu.pdf 296,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. UZASADNIENIE+do+...o+podpisu.pdf 236,06 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się