2012-03-26

Załączniki

Załączniki - akty prawne i dokumenty programowe

Załączniki

  uchwala_nr_174_2011...pność-R.pdf 100,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rozporzadzenie_ Rad...róg powi.pdf 31,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rozporzadzenie Rady... gminnych.pdf 109,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Akt_zatwierdzenia p... programu.pdf 371,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór wniosku_o_dof...e_zadania.doc 184 KB (doc) szczegóły pobierz
  Instrukcja_wypelnia...ie zadań.pdf 186,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Instrukcja_oceny_pr...ie zadań.pdf 166,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór listy_ranking...ie zadań.xls 25 KB (xls) szczegóły pobierz
  Uchwala_RM_z_06_09_2011_1_.pdf 445,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Akt zatwierdzenia p... (zmiany).pdf 512,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Aneks do instrukcji...ie zadań.pdf 129,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Instrukcja wypełni...e zadania.pdf 83,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Instrukcja wypełni....11.2012).pdf 300,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rozporządzenie RM ...7.11.2012.doc 41,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uchwała RM z 27.11.2012.doc 118 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór aneksu do wni...e zadania.doc 47,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Rozporządzenie RM ...7.11.2012.pdf 742,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała RM z 27.11.2012.pdf 874,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała RM z 29.10.2013.pdf 309,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór listy zakwali...ie zadań.xls 32,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Uchwała RM z 25.03.2014.pdf 309,2 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się