Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń
Częstotliwości
13.12.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie sposobu ustalania wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej oraz terminów i sposobu jej uiszczania
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie sposobu
ustalania wysokości wskaźnika rocznej opłaty
telekomunikacyjnej oraz terminów i sposobu jej uiszczania
22.11.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu
cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.
22.07.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie przekazywania marszałkowi województwa informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierowców, którzy zdali egzamin w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie
przekazywania marszałkowi województwa informacji o naruszeniach
przepisów ruchu drogowego przez kierowców, którzy zdali
egzamin w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego
08.07.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia kierowców
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie
przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów
ruchu drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia
kierowców.
08.07.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do
rejestru stanu cywilnego
04.07.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie
szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które
powinien spełniać system teleinformatyczny służący do
identyfikacji użytkowników
14.06.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu i
warunków korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej wraz z pismami towarzyszącymi.
09.06.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie
wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej
ewidencji posiadaczy kart parkingowych
01.06.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru
wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców
24.05.2016 więcej
123