Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i
eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do
odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych
04.06.2020 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i
eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do
odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych.
10.04.2020 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i
eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych
19.11.2019 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wysokości kwot odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wysokości
kwot odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego za system
identyfikacji elektronicznej
02.08.2019 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji
Publicznej
06.03.2019 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego
31.12.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w celu dokonania oceny korporacyjnej podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej lub podmiotu wydającego środki identyfikacji elektronicznej w tym systemie (poprzedni tytuł - projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia postępowania w celu dokonania oceny struktury właścicielskiej podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej lub...
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu danych
i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w
celu dokonania oceny korporacyjnej podmiotu odpowiedzialnego za
system identyfikacji elektronicznej lub podmiotu wydającego
środki identyfikacji elektronicznej w tym systemie (poprzedni
tytuł - projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia
postępowania w celu dokonania oceny struktury właścicielskiej
podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej
lub...
13.08.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu
zaufanego i podpisu zaufanego
13.07.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie elektronicznej platformy usług
administracji publicznej
13.07.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające
rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w
centralnej ewidencji pojazdów.
02.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się