2018-07-13

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Cyfryzacji – 115

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  projekt PZ 12 07 2018.pdf 144,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uzasadnienie PZ 12 07 2018.docx 28,57 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR PZ 12 07 2018.docx 31,48 KB (doc) szczegóły pobierz
  Konsultacje publicz...owanie pz.pdf 104,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo KWRiST.pdf 96,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo uzgodnienia.pdf 105,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo związki zawo...awcówdoc.pdf 103,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik 1 PZ 12 07 2018.docx 17,62 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 2 PZ 12 07 2018.docx 17,29 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 3 PZ 12 07 2018.docx 16,83 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR PZ 09 08 2018.docx 35,81 KB (doc) szczegóły pobierz
  PZ 09 08 2018 poprawiony.pdf 143,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pz tabela opiniowan...2018 (2).docx 37,05 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pismo do uzgodnień...godnienia.pdf 87,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pz tabela uzgodnien... 08 2018.docx 32,35 KB (doc) szczegóły pobierz
  raport z konsultacji PZ.DOC 42,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  uzasadnienie PZ 08 08 2018.docx 29,41 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek o potwierdz...018 DOCX.DOCX 20,16 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek o przedłu... 08 2018.docx 19,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek o unieważn... 08 2018.docx 18,86 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR PZ 30 08 2018.docx 36,87 KB (doc) szczegóły pobierz
  opinia MSZ niesprze...0 08 2018.pdf 102,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Lista kontrolna PZ ... 08 2018.docx 20,32 KB (doc) szczegóły pobierz
  pismo do MON i RCL.PDF 95,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo kierujące pr...t na KRMC.PDF 96,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt PZ 30 08 2018.docx 53,17 KB (doc) szczegóły pobierz
  pz tabela uzgodnien... 08 2018.docx 26,54 KB (doc) szczegóły pobierz
  PZ zal nr 1 30 08 2018.docx 18,43 KB (doc) szczegóły pobierz
  PZ zal nr 2 30 08 2018.docx 17,56 KB (doc) szczegóły pobierz
  PZ zal nr 3 30 08 2018.docx 17,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  raport z konsultacj...0 08 2018.doc 45 KB (doc) szczegóły pobierz
  tabela legislacyjna...0 08 2018.doc 42,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  uzasadnienie PZ 30 08 2018.docx 31,42 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się