2018-07-13

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Cyfryzacji – 116

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  projekt ePUAP 12 07 2018.pdf 103 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uzasadnienie ePUAP ... 07 2018.docx 18,1 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pismo konsultacje p...nie ePUAP.pdf 104,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo uzgodnienia ePUAP.pdf 105,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo KWRiST ePUAPdoc.pdf 96,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo związki zawo...ów ePUAP.pdf 103,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OSR ePUAP 12 07 2018.docx 31,52 KB (doc) szczegóły pobierz
  ePUAP tabela międz...018 g 14.docx 30,46 KB (doc) szczegóły pobierz
  ePUAP tabela konsul... g 12 cx.docx 12,59 KB (doc) szczegóły pobierz
  projekt ePUAP 07 08...2018 g 14.pdf 107,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uzasadnienie ePUAP ... 08 2018.docx 20,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  pismo do uzgodnień II.PDF 100,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OSR ePUAP 07 08 2018 g 14.docx 37,97 KB (doc) szczegóły pobierz
  epuap 29 08 2018 szablon.docx 39,68 KB (doc) szczegóły pobierz
  ePUAP tabela II tur... 08 2018.docx 23,08 KB (doc) szczegóły pobierz
  ePUAP tabela MF uwa... 08 2018.docx 20,66 KB (doc) szczegóły pobierz
  lista kontrolna ePU... 08 2019.docx 23,23 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR ePUAP 29 08 2018.docx 41,34 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pismo do RCL uznaj...zgodniony.pdf 94,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo kierujące pr...t na KRMC.PDF 98,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  raport z konsultacj...9 08 2018.doc 42 KB (doc) szczegóły pobierz
  uzasadnienie ePUAP ... 08 2018.docx 24,13 KB (doc) szczegóły pobierz
  tabela_legislacyjna...9 08 2018.doc 43 KB (doc) szczegóły pobierz
  raport z konsultacj...alizowany.doc 44 KB (doc) szczegóły pobierz
  rozporządzenie MC ...PUAP 1750.pdf 236,45 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się