2018-12-31

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego.

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  pismo-KWRiST PZ 28.12.2018.pdf 106,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo-opiniowanie P...2.2018doc.pdf 109,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo-konsult publ ...8.12.2018.pdf 112,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo-uzgodnienia P...2.2018doc.pdf 113,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo-zw zaw i org...2.2018doc.pdf 110,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ROZP_MC_zm_prof zau...81228_UZG.pdf 151,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  do publikacji na BI...ubliczne.docx 19,63 KB (doc) szczegóły pobierz
  raport z konsultacj...ozp ws PZ.doc 42,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  ROZP_MC_zm_profil z...128_KRMC.docx 50,58 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pismo kierujące pr...ozp ws PZ.pdf 93,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ROZP_MC_zm_prof zau...90121_UZG.pdf 149,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zwolnienie z KP pismo.pdf 92,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KP- zwolnienie proj...0574) (2).pdf 122,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ROZP_MC_zm_profil z... etap KP.docx 52,91 KB (doc) szczegóły pobierz
  Profil zaufany publikacja.pdf 265,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Profil zaufany publikacja (2).pdf 265,57 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się