2018-08-13

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w celu dokonania oceny korporacyjnej podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej lub podmiotu wydającego środki identyfikacji elektronicznej w tym systemie (poprzedni tytuł - projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia postępowania w celu dokonania oceny struktury właścicielskiej podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej lub...

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w celu dokonania oceny korporacyjnej podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej lub podmiotu wydającego środki identyfikacji elektronicznej w tym systemie (poprzedni tytuł - projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia postępowania w celu dokonania oceny struktury właścicielskiej podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej lub... wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  projekt rozporządz...nienie....pdf 93,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo uzgodnienia m...resortowe.pdf 89,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo opiniowanie.pdf 87,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo konsultacje.pdf 87,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OSR 1.08. docx..docx 41,24 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik Rozporz...iej_1.08.docx 35,32 KB (doc) szczegóły pobierz
  MPiT uwagi.pdf 71,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PIIT uwagi.pdf 283,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KPRM SS M. Wąsik - uwagi.pdf 669,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PIKE uwagi.docx 76,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  PIKE uwagi.pdf 108,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RCL uwagi.pdf 100,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  tabela konsultacje 5 09 18.docx 23,61 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR 5.09.18 docx.docx 41,33 KB (doc) szczegóły pobierz
  projekt rozporządz...ienie....docx 41,34 KB (doc) szczegóły pobierz
  tabela uzgodnienia 5 09 18.docx 22,71 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik Rozporz...iej_5.09.docx 35,78 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zaproszenie na konf...nieniową.pdf 99,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MSZ - opinia o zgod...- na SKRM.pdf 87,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo na SKRM.pdf 106,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  proj R_RM ocena kor...- na SKRM.pdf 1,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Raport z konsultacj...- na SKRM.pdf 370,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  protokół rozbież...- na SKRM.pdf 721,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik do Rapo...- na SKRM.pdf 609,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MSZ - opinia o zgod...- na SKRM.pdf 87,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo na SKRM.pdf 106,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  proj R_RM ocena kor...- na SKRM.pdf 1,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Raport z konsultacj...- na SKRM.pdf 370,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  protokół rozbież...- na SKRM.pdf 721,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik do Rapo...- na SKRM.pdf 609,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KP -pismo zwalniaj...warunkiem.pdf 92,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MSZ - opinia o zgod...E - na RM.pdf 87,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo o skierowanie na RM.pdf 103,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Raport z konsultacji - na RM.docx 21,95 KB (doc) szczegóły pobierz
  ROZP_RM_ ocena korp...1031_ RM.docx 71,1 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik do Rapo... - na RM.docx 25,04 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się