2013-10-30

Przekazanie innej jednostce administracji rządowej majątku ruchomego

 

 

Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. 114, poz. 761) informuję, iż Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce administracji rządowej na realizację zadań publicznych niżej wskazany składnik majątku ruchomego:

 

1.      Samochód osobowy marki VW Passat 1,9 TDI, nr rejestracyjny WE 54024, rok produkcji 2002, przebieg  211 926 km, nr inwentarzowy: 741-001/000003

 

2.      Samochód osobowy marki VW Passat 1,9 TDI, nr rejestracyjny WE 54025, rok produkcji 2002, przebieg 301 090 km, nr inwentarzowy: 741-001/000004

 

3.      Samochód osobowy marki Volvo S60, nr rejestracyjny WI 1442S, rok produkcji 2005, przebieg 193 707 km, nr inwentarzowy: 741-001/000005

 

4.      Samochód osobowy marki Skoda Superb, nr rejestracyjny WE 3628M,  rok produkcji 2007, przebieg  171 980 km, nr inwentarzowy: 741-001/000007

 

 

 

Wnioski o nieodpłatne przekazanie majątku, spełniające wymagania określone w §38 ust. 4 wyżej wymienionego rozporządzenia należy składać do dnia 8 listopada 2013 roku na adres:

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27.

 

Szczegółowych informacji dotyczących rzeczowego składnika majątku ruchomego udziela Pani Katarzyna Gójska pod numerem telefonu: 0 784 049 624, 22 245 84 48          .

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się