2013-04-29

Wystąpienia pokontrolne oraz sprawozdania z kontroli - rok 2013

Wystąpienia pokontrolne oraz sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Departament Kontroli, Skarg i Wniosków MAiC w roku 2013.

 

Wystąpienia pokontrolne oraz sprawozdania z kontroli umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  Sprawozdanie z kont...iałoruś.pdf 278,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie z kont...Gliwicach.pdf 503,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie z kont... Litewski.pdf 370,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie z kont... w Polsce.pdf 230,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie z kont...mia Pucka.pdf 574,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie z kont... w Polsce.pdf 287,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie z kont... Polskich.pdf 598,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wystąpienie pokont...Żydowski.pdf 163,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wystąpienie pokont...Pomorskim.pdf 312,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wystąpienie pokont... w Polsce.pdf 134,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wystąpienie pokont...owych MAC.pdf 727,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wystąpienie pokont...rocławiu.pdf 932,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wystąpienie pokont...Olsztynie.pdf 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie z kont...Siedlcach.pdf 655,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie z kont...w Płocku.pdf 405,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wystąpienie pokont...ydgoszczy.pdf 418,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wystąpienie pokont... Gdańsku.pdf 620,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wystąpienie pokont...atowicach.pdf 281,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie z kont...łbrzychu.pdf 347,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wystąpienie pokont... Krakowie.pdf 401,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wystąpienie pokont...ym Sączu.pdf 287,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wystąpienie pokont... Krakowie.pdf 395,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wystąpienie pokont...Warszawie.pdf 335,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wystąpienie pokontrolne -UKE.pdf 253,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wystąpienie pokont...rtografii.pdf 1,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wystąpienie pokont... Poznaniu.pdf 632,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie z kont...lnego MAC.pdf 238,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wystąpienie pokont...kacji MAC.pdf 294,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wystąpienie pokont...atycznych.pdf 966,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wystąpienie pokont...ropejskie.pdf 296,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wystąpienie pokont...Rzeszowie.pdf 346,93 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się