2015-09-11

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Administracji i Cyfryzacji –146

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

 

UWAGA!

Prace nad projektem są obecnie kontynuowane w MSWiA.

Załączniki

  ROZP_MAC_centralny ...50910_UZG.pdf 96,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ROZP_MAC_CENTRALNY ...sadnienie.pdf 98,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo kierujące pr...sortowych.pdf 90,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo kierujące pr...blicznych.pdf 97,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo kierujące pr... zawodowe.pdf 67,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ROZP_MAC_CENTRALNYT...UZG - OSR.pdf 354,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja - wersja...cji do BM.doc 105,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  MF bez uwag.pdf 40,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  GOPR brak uwag.pdf 41,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  GIODO brak uwag.pdf 98,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MSZ.pdf 144,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PUW brak uwag.pdf 198,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PIIT uwagi.pdf 550,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PZ bez uwag.pdf 178 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PZN brak uwag.pdf 60,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SUW brak uwag.pdf 18,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RCL brak uwag do sy...tunkowego.pdf 70,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  TOPR brak uwag.pdf 29,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi KIGEIT.pdf 105,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi do projektu.(LUW).pdf 211,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MSW.pdf 298,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi Lewiatan.pdf 677,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZPRM uwagi.pdf 277,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  CPSPR - Zestawienie...blicznych.doc 90 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zaproszenie na konf...dpisu MMM.pdf 67,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  CPSPR - Zestawienie...sortowych.doc 109,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się