Lista artykułów

Nazwa artykułu
ROZEZNANIE RYNKU w celu oszacowania wartości zamówienia świadczenia usług obsługi infolinii, konsultacji online oraz dostarczenia i obsługi chat bota online w ramach Portalu RP (www.gov.pl)
ROZEZNANIE RYNKU w celu oszacowania wartości zamówienia
świadczenia usług obsługi infolinii, konsultacji online oraz
dostarczenia i obsługi chat bota online w ramach Portalu RP
(www.gov.pl)
22.09.2020 więcej
Zaproszenie do składania ofert na „Wykonanie i dostarczenie materiałów multimedialnych dla projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych” na rzecz Ministerstwa Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Królewskiej 27
Zaproszenie do składania ofert na „Wykonanie i dostarczenie
materiałów multimedialnych dla projektu Rozwój Systemu
Rejestrów Państwowych” na rzecz Ministerstwa Cyfryzacji z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Królewskiej 27
21.09.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 68822
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: główny specjalista – nr ogłoszenia 68822
17.09.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 68823
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: główny specjalista – nr ogłoszenia 68823
17.09.2020 więcej
Informacja o udzieleniu zamówienia 04.09.2020 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia 04.09.2020 r.
15.09.2020 więcej
Projekt rozporządzenia MC w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego
Projekt rozporządzenia MC w sprawie szczegółowych warunków i
trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego
14.09.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 68465
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: radca prawny – nr ogłoszenia 68465
10.09.2020 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i
eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do
odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych
09.09.2020 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych
Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie
cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych
08.09.2020 więcej
Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 4 września 2020 r.
Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 4 września 2020 r.
04.09.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się