Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1790)
Petycja w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z
dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasobu informacyjnego
przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium
informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1790)
05.11.2020 więcej
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Programu otwierania danych na lata 2021-2027
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Programu otwierania
danych na lata 2021-2027
30.10.2020 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i
zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów
21.10.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 69573
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: główny specjalista – nr ogłoszenia 69573
06.10.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 69595
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: główny specjalista – nr ogłoszenia 69595
02.10.2020 więcej
Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia - stworzenie aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem iOS oraz Android „Polak za granicą”
Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia -
stworzenie aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem iOS oraz
Android „Polak za granicą”
02.10.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 69469
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: główny specjalista – nr ogłoszenia 69469
01.10.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 69465
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: główny specjalista – nr ogłoszenia 69465
01.10.2020 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru dowodów osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie kontroli
korzystania z dostępu do danych z rejestru dowodów osobistych w
trybie ograniczonej teletransmisji danych
29.09.2020 więcej
Petycja w sprawie utworzenia bufora o długości 500 m wokół szpitali i placówek oświatowych, wolnego od stacji bazowych telefonii komórkowej
Petycja w sprawie utworzenia bufora o długości 500 m wokół
szpitali i placówek oświatowych, wolnego od stacji bazowych
telefonii komórkowej
22.09.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się