Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie rejestru związków powiatowo-gminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian
Projekt rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie rejestru związków powiatowo-gminnych oraz ogłaszania
statutów związków i ich zmian
10.11.2015 więcej
Projekt rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian
Projekt rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów
związków i ich zmian
10.11.2015 więcej
Projekt rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian
Projekt rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania
statutów związków i ich zmian
10.11.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2016
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu
pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie
ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków
wyznaniowych w roku 2016
09.11.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw
niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu
fizjograficznego
09.11.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Misjonarkom Krwi Chrystusa
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania osobowości
prawnej Misjonarkom Krwi Chrystusa
02.11.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie nadania osobowości prawnej Salwatoriańskiemu Ośrodkowi Szkoleniowo-Terapeutycznemu
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie nadania osobowości prawnej Salwatoriańskiemu Ośrodkowi
Szkoleniowo-Terapeutycznemu
29.10.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji ws. nadania osobowości prawnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej we Wrocławiu
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji ws.
nadania osobowości prawnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej we
Wrocławiu wraz z pismami towarzyszącymi.
16.10.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający
rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń wraz z
pismami towarzyszącymi
06.10.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej
Projekt rozporządzenia MAC zmieniającego rozporządzenie w
sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu
uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej w raz pismami
towarzyszącymi.
02.10.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się