Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki
sprawy jest wyłączony
21.09.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Tomice w województwie małopolskim
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
przedterminowych wyborów wójta Gminy Tomice w województwie
małopolskim
14.09.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie nadania osobowości prawnej Domowi św. Józefa - Ośrodkowi formacyjno-edukacyjnemu
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie nadania osobowości prawnej Domowi św. Józefa -
Ośrodkowi formacyjno-edukacyjnemu
24.08.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Polska Cerekiew w województwie opolskim
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
przedterminowych wyborów wójta Gminy Polska Cerekiew w
województwie opolskim.
17.08.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie nadania osobowości prawnej Muzeum Archidiecezjalnemu w Szczecinie.
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie nadania osobowości prawnej Muzeum Archidiecezjalnemu w
Szczecinie.
29.07.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot.
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów informacji
przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i
wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w
ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot.
24.07.2015 więcej
Projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
Projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju
usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
09.07.2015 więcej
Projekty rozporządzeń Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy
Projekty rozporządzeń Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum
ogólnokrajowym oraz projekt zmieniający rozporządzenie w
sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom
obwodowych komisji do spraw referendum w referendum
ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy
30.06.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
zmieniającego rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych
nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane
bez pozwolenia radiowego
29.06.2015 więcej
Projekty rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany siedziby władz powiatu stargardzkiego i w sprawie ustalenia granic niektórych miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, utworzenia gminy, ustalenia granic oraz zmiany nazwy i siedzib władz niektórych gmin
Projekty rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie: zmiany
siedziby władz powiatu stargardzkiego, projekt w sprawie
ustalenia granic niektórych miast, nadania niektórym
miejscowościom statusu miasta, utworzenia gminy, ustalenia
granic oraz zmiany nazwy i siedzib władz niektórych gmin
18.06.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się