Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego,
ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia
24.04.2015 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach
samorządowych
03.04.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i
budynków
25.03.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie udzielania pomocy na rozwój
infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.
20.03.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udzielania pomocy finansowej na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie udzielania pomocy finansowej na cyfrowe udostępnienie
informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i
zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020
10.02.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej.
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Ruchu
Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej.
29.01.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udzielania pomocy finansowej na tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie udzielania pomocy finansowej na tworzenie usług i
aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje
sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014–2020.
29.01.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Sośnie w województwie wielkopolskim
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
przedterminowych wyborów wójta gminy Sośnie w województwie
wielkopolskim, wraz z pismami towarzyszącymi.
26.01.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania
przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
22.12.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyborów do Rady Miasta Zielona Góra oraz wyborów prezydenta Miasta Zielona Góra w województwie lubuskim
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wyborów do Rady Miasta Zielona Góra oraz wyborów prezydenta
Miasta Zielona Góra w województwie lubuskim
18.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się