Lista artykułów

Nazwa artykułu
Dwa projekty rozporządzeń Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie: sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych oraz w sprawie trybu odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych...
projekty rozporządzeń w sprawie: 1) sposobu prowadzenia oraz
aktualizacji wykazu pakietów wyborczych; 2) trybu odbierania
oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych
przez wyborcę do urzędu gminy przed dniem głosowania
17.12.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym w kraju
Projekt rozporządzenia w sprawie przesyłek w głosowaniu
korespondencyjnym w kraju.
17.12.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w sierpniu 2014 r., w których stosowane są szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków tych powodzi
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu gmin
poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w sierpniu 2014 r.,
w których stosowane są szczególne rozwiązania związane z
usuwaniem skutków tych powodzi.
03.12.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT
28.11.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w spr. wzorów zgł. dot. administratora bezpiecz.
Projekt rozporządzenia MAiC w sprawie wzorów zgłoszeń
powołania, zmiany informacji objętych zgłoszeniem i odwołania
administratora bezpieczeństwa informacji z prośbą o
zamieszczenie
24.11.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu
pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie
ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków
wyznaniowych w roku 2015
19.11.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra AiC w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
Projekt rozporządzenia Ministra AiC w sprawie bazy danych
obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.
07.11.2014 więcej
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego
zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Rządowego
Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o
Nieruchomościach
07.11.2014 więcej
Projekt rozporządzenia MAC w spr. ustalenia, zmiany urzędowych nazw
Projekt rozporządzenia MAC w sprawie ustalenia, zmiany i
zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości
oraz ustalenia nazw obiektów fizjograficznych
07.11.2014 więcej
Projekt zarządzenia Prezesa RM zmieniającego zarz. w spr. utw. Zespołu
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego
zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Rządowego
Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o
Nieruchomościach
06.11.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się