Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Ministra AiC w sprawie rodzajów prac geodez...
Projekt rozporządzenia Ministra AiC w sprawie rodzajów prac
geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla
obronności i bezpieczeństwa państwa oraz współdziałania
Głównego Geodety Kraju z MON.
04.11.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących zasad adresowania dla właściwego kierowania połączeń
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie szczegółowych wymagań dotyczących zasad adresowania
dla właściwego kierowania połączeń.
10.10.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w maju 2014 r., w których stosowane są szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków tych powodzi
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu gmin
poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w maju 2014 r., w
których stosowane są szczególne rozwiązania związane z
usuwaniem skutków tych powodzi.
01.10.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu
ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty
telekomunikacyjnej
30.09.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w lipcu i sierpniu 2014 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin
poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w lipcu i sierpniu
2014 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.
29.09.2014 więcej
Projekt rozporządzenia MAC w sprawie konkursu na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wyznaczonego do realizacji obowiązku świadczenia usług wchodzących w skład usługi powszechnej
Projekt rozporządzenia MAC w sprawie konkursu na
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wyznaczonego do realizacji
obowiązku świadczenia usług wchodzących w skład usługi
powszechnej
10.09.2014 więcej
Projekt Uchwały Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012-2015”
Projekt Uchwały Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski
Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012-2015”
21.08.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Drukarni Księży Werbistów
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania osobowości
prawnej Drukarni Księży Werbistów
08.08.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Księży Werbistów – Verbinum
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania osobowości
prawnej Wydawnictwu Księży Werbistów – Verbinum
07.08.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Ruchu
Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej
07.08.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się