Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania
statutu Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji
04.06.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie nadania osobowości prawnej Lubelskiemu Instytutowi Kultury Prawosławnej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie nadania osobowości prawnej Lubelskiemu Instytutowi
Kultury Prawosławnej
26.05.2014 więcej
Projekt stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej (druk nr 2223)
Projekt stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o
zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o
języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji
rządowej (druk nr 2223)
10.04.2014 więcej
Projekt stanowiska Rady Ministrów wobec poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitalnym
Projekt stanowiska Rady Ministrów wobec poselskiego projektu
ustawy o powiecie metropolitalnym (druk nr 2107).
28.03.2014 więcej
Projekt stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (druk nr 2111)
Projekt stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o
zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (druk nr
2111).
17.03.2014 więcej
Projekt stanowiska Rządu do senackiego projektu do ustawy o petycjach (druk 2135)
Projekt stanowiska Rządu do senackiego projektu do ustawy o
petycjach (druk 2135)
11.03.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzorów formularzy służących do przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie wzorów formularzy służących do przekazywania danych
dotyczących działalności telekomunikacyjnej
29.01.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Święta Elżbieta w Rudzie Śląskiej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Święta Elżbieta
w Rudzie Śląskiej.
13.01.2014 więcej
Projekt rozporządzenia PRM w sprawie zastosowania szczególnych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 14.11.13 r. ...
Projekt rozporządzenia PRM w sprawie zastosowania szczególnych
zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku pożaru, który miał
miejsce w dniu 14.11.13 r. w miejscowości Janków Przygodzki, w
gminie Przygodzice
09.01.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów
elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz
udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów
elektronicznych
07.01.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się