Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt stanowiska Rządu w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim
Projekt stanowiska Rządu w sprawie poselskiego projektu ustawy o
zmianie ustawy o funduszu sołeckim (druk nr 1755).
25.11.2013 więcej
Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o
zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 1754)
18.11.2013 więcej
Projekt Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych...
Projekt Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wysokości
wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji
regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku
Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w latach
2014-2015.
18.11.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw
niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu
fizjograficznego.
14.11.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Biskupa Wilhelma Pluty
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Biskupa Wilhelma
Pluty.
04.11.2013 więcej
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania zespołu do spraw koordynacji działań związanych z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania
zespołu do spraw koordynacji działań związanych z
bezpieczeństwem cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej.
31.10.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji...
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
zmieniającego rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą
Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi
szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej
mili” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007 – 2013.
22.10.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie nadania osobowości prawnej Wolontariatowi Misyjnemu „Salvator”
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie nadania osobowości prawnej Wolontariatowi Misyjnemu
„Salvator”
11.10.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników
radiofonicznych i telewizyjnych.
04.10.2013 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
02.10.2013 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się