Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Perzów w województwie wielkopolskim
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
przedterminowych wyborów wójta gminy Perzów w województwie
wielkopolskim.
12.01.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Wyszogrodu w województwie mazowieckim
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
przedterminowych wyborów burmistrza Wyszogrodu w województwie
mazowieckim
23.12.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa
informacji rejestru zbiorów danych.
03.12.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej w Sieci Łączności Rządowej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych warunków wykonywania działalności
telekomunikacyjnej w Sieci Łączności Rządowej
30.09.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasobu informacyjnego
przeznaczonego do udostępniania w Centralnym
Repozytorium Informacji Publicznej.
19.09.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego.
19.09.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników
cyfrowych.
18.09.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu
pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek
samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast
19.08.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rocznych opłat
za prawo do dysponowania częstotliwością przez
komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na
potrzeby służb rządowych
19.08.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Gość Media
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Gość Media
23.07.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się