Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający
rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do
dysponowania częstotliwością
02.07.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sposobu wydawania licencji oraz ich wzorów oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie wzorów wniosków o udostępnienie zbiorów danych lub
innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, sposobu wydawania licencji oraz ich wzorów
oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.
20.06.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów opracowanych przez wykonawców prac...
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby
Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów opracowanych przez
wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na
potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności
cywilnoprawnych.
20.06.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych, wzoru zgłoszenia prac kartograficznych, wzoru zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych...
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych, wzoru zgłoszenia
prac kartograficznych, wzoru zawiadomienia o wykonaniu
zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz
wzoru protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych
materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.
20.06.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego...
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie wzorów wniosków o udostępnienie zbiorów danych lub
innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, sposobu wydawania licencji oraz ich wzorów
oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.
06.06.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów...
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby
Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów opracowanych przez
wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na
potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności
cywilnoprawnych.
06.06.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych, wzoru zgłoszenia prac kartograficznych, wzoru zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych...
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych, wzoru zgłoszenia
prac kartograficznych, wzoru zawiadomienia o wykonaniu
zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz
wzoru protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych
materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.
06.06.2014 więcej
Projekt założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
Projekt założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu
informacji sektora publicznego
23.05.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, wzoru wniosku o ten zwrot oraz wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę.
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego, wzoru wniosku o ten zwrot oraz wzorów
informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) i wojewodę.
25.04.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie nadania osobowości prawnej „Dekanalnemu Instytutowi Kultury Prawosławnej” w Siemiatyczach
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie nadania osobowości prawnej „Dekanalnemu Instytutowi
Kultury Prawosławnej” w Siemiatyczach
18.04.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się