Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady do Spraw Cyfryzacji
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady do Spraw
Cyfryzacji
15.04.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wymaganej przepływności łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie wymaganej przepływności łącza dla usługi
szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych.
26.03.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
zmieniającego rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz
konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów
orbitalnych.
24.03.2014 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i
kartograficzne.
19.03.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi "Patrimonium"
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi "Patrimonium",
wraz z pismem kierującym projekt do uzgodnień
międzyresortowych oraz zgodą Ministra na odstąpienie od
przeprowadzania konsultacji społecznych
18.03.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Starachowice w województwie świętokrzyskim
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Starachowice w
województwie świętokrzyskim.
11.03.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Psychologiczno-Pastoralnemu „Więź” z siedziba w Tczewie
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie nadania osobowości prawnej Centrum
Psychologiczno-Pastoralnemu „Więź” z siedziba w Tczewie
18.02.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu przeprowadzenia konkursu oraz kryteriów, sposobu i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie trybu przeprowadzenia konkursu oraz kryteriów, sposobu i
trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na
informatyzację.
17.02.2014 więcej
Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"
Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w
sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą
„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II
Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"
12.02.2014 więcej
Projekt stanowiska Rządu wobec Prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk nr 2023)
Projekt stanowiska Rządu wobec Prezydenckiego projektu ustawy o
zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk nr 2023)
12.02.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się