Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów Wójta Gminy Wymiarki w województwie lubuskim
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
przedterminowych wyborów Wójta Gminy Wymiarki w województwie
lubuskim.
05.02.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wymagań funkcjonalnych dla systemu teleinformatycznego...
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie wymagań funkcjonalnych dla systemu teleinformatycznego i
interfejsu komunikacyjnego centrów powiadamiania ratunkowego.
05.02.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do umieszczenia w centralnym repozytorium informacji publicznej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do umieszczenia w
centralnym repozytorium informacji publicznej
22.01.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych
21.01.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej.
17.01.2014 więcej
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniające
zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw
Cyfryzacji.
09.01.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Centralnego
Repozytorium Informacji Publicznej.
09.01.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie obsługi innych numerów przez system powiadamiania ratunkowego
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie obsługi innych numerów przez system powiadamiania
ratunkowego.
09.01.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
09.01.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (art. 144 ust. 3 Pt)
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych,
które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (art. 144
ust. 3 Pt)
08.01.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się