Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego...
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności,
wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej
platformy usług administracji publicznej.
04.01.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych
13.12.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego
Projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania
ratunkowego.
12.12.2013 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o
zmianie niektórych innych ustaw
15.11.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów Wójta Gminy Daszyna w województwie łódzkim
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
przedterminowych wyborów Wójta Gminy Daszyna w województwie
łódzkim.
14.11.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Brzeszcz w województwie małopolskim
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
przedterminowych wyborów burmistrza Brzeszcz w województwie
małopolskim.
07.11.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji uchylający rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” z siedzibą w Katowicach
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
uchylający rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej
Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” z siedzibą
w Katowicach
29.10.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji uchylający rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” z siedzibą w Żorach
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
uchylający rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej
Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” z siedzibą
w Żorach
29.10.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w czerwcu lub w lipcu 2013 r., w których...
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu gmin
poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w czerwcu lub w
lipcu 2013 r., w których stosowane są szczególne rozwiązania
związane z usuwaniem skutków tych powodzi.
23.10.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej...
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej,
publicznych sieci telekomunikacyjnych, budynków
umożliwiających kolokację, a także informacji o usługach
świadczonych za ich pomocą.
23.10.2013 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się