Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów Wójta Gminy Winnica...
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
przedterminowych wyborów Wójta Gminy Winnica w województwie
mazowieckim.
17.10.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Joniec w województwie mazowieckim
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
przedterminowych wyborów wójta gminy Joniec w województwie
mazowieckim
03.10.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
27.09.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie planu działań operatora pocztowego...
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie planu działań
operatora pocztowego w sytuacjach szczególnych zagrożeń.
19.09.2013 więcej
Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniający uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych...
Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniający uchwałę w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy program przebudowy
dróg lokalnych...
19.09.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie..
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie planu współdziałania operatora wyznaczonego z
wojskową pocztą polową.
06.09.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie nadania osobowości prawnej...
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie nadania osobowości prawnej „Centrum Pomocy pod
wezwaniem Ducha Świętego w Bytomiu”
30.08.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie szczegółowych wymagań...
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia
udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców
publicznie dostępnych usług telefonicznych.
29.08.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Piekoszów oraz przedterminowych wyborów...
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
przedterminowych wyborów do Rady Gminy Piekoszów oraz
przedterminowych wyborów Wójta Gminy Piekoszów w województwie
świętokrzyskim.
27.08.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych...
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci
telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie
dostępne usługi telekomunikacyjne.
26.08.2013 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się