Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie..
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania
numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych
19.08.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra AiC w sprawie nadania osobowości...
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Świętego Jerzego
we Wrocławiu
13.08.2013 więcej
Wykaz rozporządzeń i projektów rozporządzeń Ministra Administracji i Cyfryzacji...
Wykaz rozporządzeń i projektów rozporządzeń Ministra
Administracji i Cyfryzacji zamieszczonych na BIP MAC ogłoszonych
lub co do których podjęto decyzję o zakończeniu prac.
08.08.2013 więcej
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
29.07.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie nadawczych skrzynek pocztowych.
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie nadawczych skrzynek pocztowych.
22.07.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych.
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie oddawczych skrzynek pocztowych.
17.07.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie nadania...
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie nadania osobowości prawnej "Ośrodkowi pod wezwaniem
Świętego Józefa w Gliwicach"
03.07.2013 więcej
Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o
zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych
innych ustaw (druk nr 1380)
03.07.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic...
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia
granic niektórych gmin i miast, zmiany siedziby władz gminy
oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.
14.06.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra AiC w sprawie nadania osobowości praw.
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie nadania osobowości prawnej Hospicjum „Santa Galla” z
siedzibą w Labuńkach Pierwszych.
12.06.2013 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się