Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Prezesa RM w sprawie przedterminowych wyborów
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
przedterminowych wyborów wójta gminy Sanok w województwie
podkarpackim.
07.06.2013 więcej
Projekt rozporządzenia MAC w spr. przetargu aukcji, oraz ...
Projekt rozporządzenia MAC w sprawie przetargu aukcji, oraz
konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów
orbitalnych.
05.06.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra AiC w sprawie wzoru wniosku o wpis ...
Projekt rozporządzenia Ministra AiC w sprawie wzoru wniosku o
wpis do rejestru operatorów pocztowych oraz wzoru wniosku
zgłoszenia dotyczącego prowadzenia działalności pocztowej.
15.05.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra AiC w sprawie określenia jednostek...
Proj. rozp. Ministra AiC w sprawie określenia jednostek
operatora wyznaczonego przeprowadzających kontrolę wykonywania
obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i
telewizyjnych ...
15.05.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowej
Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości
25.04.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne...
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały
technologiczne i ich usytuowanie.
11.04.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie danych dotyczących...
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie danych dotyczących usług pocztowych, używanej do tego
celu infrastruktury, zasobów ludzkich, środków transportowych
i wyposażenia...
10.04.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych...
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
przedterminowych wyborów wójta gminy Szemud w województwie
pomorskim wraz z załączonymi pismami.
19.03.2013 więcej
Proj. ustawy o zm. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ...
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną oraz zmianie niektórych innych ustaw
11.02.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat...
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za
prawo do wykorzystywania zasobów numeracji, wraz z załączonymi
pismami.
05.02.2013 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się