Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające
rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów
06.03.2017 więcej
Projekt rozporządzenia MC zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej
Projekt rozporządzenia MC zmieniającego rozporządzenie w
sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych
objętych infrastrukturą informacji przestrzennej
06.02.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji
Publicznej
12.01.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń
Częstotliwości
13.12.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa urzędu Komunikacji Elektronicznej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie
postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich prowadzonego przez Prezesa urzędu Komunikacji
Elektronicznej
29.11.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie sposobu ustalania wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej oraz terminów i sposobu jej uiszczania
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie sposobu
ustalania wysokości wskaźnika rocznej opłaty
telekomunikacyjnej oraz terminów i sposobu jej uiszczania
22.11.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji kierowców
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające
rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych
udostępnianych z centralnej ewidencji kierowców
22.11.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające
rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z
centralnej ewidencji kierowców
22.11.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające
rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w
postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców
22.11.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające
rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w
centralnej ewidencji kierowców
22.11.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się