Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia kierowców
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie przekazywania staroście informacji o
naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby szkolone w
ośrodku szkolenia kierowców
22.11.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania kopii wpisów z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego do centralnej ewidencji kierowców
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie przekazania kopii wpisów z ewidencji
kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego do centralnej
ewidencji kierowców
22.11.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych
zgromadzonych w centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych
22.11.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w
zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji
posiadaczy kart parkingowych
22.11.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnianych przez kierowców
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie przekazywania staroście informacji o
naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnianych przez
kierowców
22.11.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania
danych do centralnej ewidencji kierowców
22.11.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych
powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności
22.11.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w
zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji
pojazdów
22.11.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji kierowców
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w
zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji
kierowców
22.11.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z
zakresu rejestracji stanu cywilneg
13.10.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się