Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzoru wniosku o udostępnienie kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie kanału technologicznego
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia
wzoru wniosku o udostępnienie kanału technologicznego przez
zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za
udostępnienie kanału technologicznego
16.06.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie
szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które
powinien spełniać system teleinformatyczny służący do
identyfikacji użytkowników
14.06.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zasad i warunków potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zasad i
warunków potwierdzania, przedłużania ważności,
unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego
elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z
pismami towarzyszącymi.
09.06.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu i
warunków korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej wraz z pismami towarzyszącymi.
09.06.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie
dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami.
07.06.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie
wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej
ewidencji posiadaczy kart parkingowych
01.06.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru
wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców
24.05.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru
wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów
24.05.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wymagań
technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych
danych do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych.
11.05.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i
eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych.
28.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się