Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie sposobu,
trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji
kierowców
30.03.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie
wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej
ewidencji kierowców
29.03.2016 więcej
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zniesienia "Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji oraz Rady Konsultacyjnej"
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zniesienia
"Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej,
Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji oraz Rady
Konsultacyjnej"
15.03.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia
katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz
dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
14.03.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu
danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców.
14.03.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym
znaczeniu gospodarczo-obronnym
26.02.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowców
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu
danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania
danych do centralnej ewidencji kierowców
23.02.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu
danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania
danych do centralnej ewidencji pojazdów
23.02.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie trybu uznawania praktyki zawodowej oraz okresu uznawanej praktyki zawodowej w zawodzie radioelektronika pierwszej klasy (GMDSS), radioelektronika drugiej klasy (GMDSS), operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie trybu
uznawania praktyki zawodowej oraz okresu uznawanej praktyki
zawodowej w zawodzie radioelektronika pierwszej klasy (GMDSS),
radioelektronika drugiej klasy (GMDSS), operatora
radiotelefonisty stacji lotniskowej
18.01.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reorganizacji Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reorganizacji
Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego z
siedzibą w Warszawie.
21.12.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się