Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu pt. „E-usługi publiczne wspierające usuwanie skutków klęsk żywiołowych w Polsce”
Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu pt.
„E-usługi publiczne wspierające usuwanie skutków klęsk
żywiołowych w Polsce”
20.04.2015 więcej
Publiczna prezentacja założeń projektów w ramach POPC 2.1 "Usprawnienie procesów administracyjnych wspierających usuwanie skutków klęsk żywiołowych w Polsce"
Publiczna prezentacja założeń projektów w ramach POPC 2.1
"Usprawnienie procesów administracyjnych wspierających usuwanie
skutków klęsk żywiołowych w Polsce"
02.04.2015 więcej
Ogłoszenie o publicznej prezentacji projektu partnerskiego "Uproszczenie i Elektronizacja Procedur Administracyjnych dla Obywateli i Przedsiębiorców"
Ogłoszenie o publicznej prezentacji projektu partnerskiego
"Uproszczenie i Elektronizacja Procedur Administracyjnych dla
Obywateli i Przedsiębiorców"
02.04.2015 więcej
Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń trzech projektów w ramach POPC 2.1
Publiczna prezentacja trzech założeń projektów w ramach POPC
2.1
01.04.2015 więcej
Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu w ramach POPC 2.1 - Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze
Publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1 -
Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w
chmurze
30.03.2015 więcej
e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1
e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne –
publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1
25.03.2015 więcej
Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1
Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji
morskiej – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach
POPC 2.1
25.03.2015 więcej
Opis przedmiotu zamówienia polegającego na przygotowaniu opracowania Jednolite systemy informacyjne państwa w doświadczeniach państw Unii Europejskiej.
Opis przedmiotu zamówienia polegającego na przygotowaniu
opracowania Jednolite systemy informacyjne państwa w
doświadczeniach państw Unii Europejskiej.
18.03.2015 więcej
Publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1
Publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1
16.03.2015 więcej
Publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1
Publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1
10.03.2015 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się