Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze”, zwanego dalej „Projektem”, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
Otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji
projektu partnerskiego „Informatyzacja JST z zastosowaniem
technologii przetwarzania w chmurze”, zwanego dalej
„Projektem”, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
16.02.2015 więcej
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera albo nie więcej niż dwóch partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Uproszczenie i elektronizacja procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera albo nie więcej niż
dwóch partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji
projektu partnerskiego pn. „Uproszczenie i elektronizacja
procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców”,
finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2014-2020.
06.02.2015 więcej
Informacja dot. wysokości zwrotu w 2015 r. z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.
Informacja dot. wysokości zwrotu w 2015 r. z budżetu państwa
części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
w 2014 r.
19.09.2014 więcej
Informacja o zakończeniu Dialogu Technicznego
Informacja o zakończeniu dialogu technicznego w przedmiocie
wyboru Superoperatora dla Systemu Powiadamiania Ratunkowego
01.04.2014 więcej
Informacja o zakończeniu Dialogu technicznego
Informacja o zakończeniu Dialogu technicznego na opracowanie
zaleceń i narzędzi do kształtowania cen dostępu hurtowego do
sieci szerokopasmowych wybudowanych przy współfinansowaniu z
funduszy Unijnych
31.01.2014 więcej
Procedura rozeznania rynku w zakresie składania ofert na wykonanie zamówienia polegającego na przygotowaniu opracowania nt. sytuacji komórek IT centralnej administracji rządowej wg stanu na 2012 r.
Procedura rozeznania rynku w zakresie składania ofert na
wykonanie zamówienia polegającego na przygotowaniu opracowania
nt. sytuacji komórek IT centralnej administracji rządowej wg
stanu na 2012 r.
14.11.2013 więcej
Procedura rozeznania rynku w zakresie składania ofert na wykonanie zamówienia polegającego na opracowaniu "Wykazu kompetencji kadry zarządzającej IT w administracji"
Procedura rozeznania rynku w zakresie składania ofert na
wykonanie zamówienia polegającego na opracowaniu "Wykazu
kompetencji kadry zarządzającej IT w administracji".
14.11.2013 więcej
Szacunkowa wycena kosztów zrealizowania zamówienia polegającego na organizacji cyklu konferencji i seminariów.
Szacunkowa wycena kosztów zrealizowania zamówienia
polegającego na organizacji cyklu konferencji i seminariów.
05.11.2013 więcej
Prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań, przewidzianego w konwencjach międzynarodowych o traktowaniu jeńców wojennych...
Powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem:
Prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań,
przewidzianego w konwencjach międzynarodowych o traktowaniu
jeńców wojennych oraz o ochronie osób cywilnych podczas wojny
05.11.2013 więcej
Przekazanie innej jednostce administracji rządowej majątku ruchomego
Przekazanie innej jednostce administracji rządowej majątku
ruchomego w postaci pojazdów służbowych.
30.10.2013 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się