Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Szacunkowa wycena kosztów zrealizowania zamówienia polegającego na przygotowaniu opracowania nt. sytuacji komórek IT...
Szacunkowa wycena kosztów zrealizowania zamówienia
polegającego na przygotowaniu opracowania nt. sytuacji komórek
IT centralnej administracji rządowej wg stanu na 2012 r.
23.10.2013 więcej
Szacunkowa wycena kosztów zrealizowania zamówienia polegającego na opracowaniu - Wykazu kompetencji kadry zarządzającej IT w administracji
Szacunkowa wycena kosztów zrealizowania zamówienia
polegającego na opracowaniu - Wykazu kompetencji kadry
zarządzającej IT w administracji
23.10.2013 więcej
Informacja dla operatorów pocztowych
Informacja dla operatorów pocztowych (dostępna również na
stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii).
28.08.2013 więcej
Dialog techniczny na opracowanie zaleceń i narzędzi...
Dialog techniczny na opracowanie zaleceń i narzędzi do
kształtowania cen dostępu hurtowego do sieci szerokopasmowych
wybudowanych przy współfinansowaniu z funduszy Unijnych.
14.08.2013 więcej
Udział w dialogu technicznym
Udział w dialogu technicznym na wybór Superoperatora dla
Systemu Powiadamiania Ratunkowego
01.07.2013 więcej
Ogłoszenie na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na serwerownię.
Ogłoszenie na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na
serwerownię systemu elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej „ePUAP”
20.02.2013 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się