Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o naborze nr 65038
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: specjalista – nr ogłoszenia 65038
02.07.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 64751
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: specjalista – nr ogłoszenia 64751
26.06.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 64746
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: radca ministra – nr ogłoszenia 64746
26.06.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 64437
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: starszy specjalista – nr ogłoszenia 64437
19.06.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 64301
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: starszy specjalista – nr ogłoszenia 64301
18.06.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 64148
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: specjalista – nr ogłoszenia 64148
15.06.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 63912
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: główny specjalista – nr ogłoszenia 63912
05.06.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 63720
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: główny specjalista – nr ogłoszenia 63720
03.06.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 63635
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: starszy specjalista – nr ogłoszenia 63635
29.05.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 63641
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: główny specjalista – nr ogłoszenia 63641
29.05.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się