Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o naborze nr 22621
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: naczelnik – nr ogłoszenia 22621
20.02.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 20931
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: starszy specjalista – nr ogłoszenia 20931
18.01.2018 więcej
Ogłoszenie o naborach nr 19066
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: główny specjalista – nr ogłoszenia 19066
07.12.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 18694
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: radca ministra – nr ogłoszenia 18694
29.11.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 18445
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: Radca prawny w Wydziale Pomocy Prawnej
Departamentu Prawnego
23.11.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 18434
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: Radca prawny w Wydziale Pomocy Prawnej
Departamentu Prawnego
23.11.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 17881
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: starszy specjalista do spraw administrowania ePUAP
10.11.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 17731
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: główny specjalista ds. współpracy
międzynarodowej w obszarze cyfryzacji
09.11.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 16888
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: specjalista do spraw realizacji zadań Instytucji
Otoczenia (Umowa Partnerstwa) oraz wdrażania e-usług
19.10.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 16887
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: główny specjalista do spraw analizy i integracji
danych
19.10.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się