Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Szacowanie wartości zamówienia – usługi wsparcia eksperckiego w projekcie e-Doręczenia
Szacowanie wartości zamówienia – usługi wsparcia
eksperckiego w projekcie e-Doręczenia.
19.06.2019 więcej
Publiczna prezentacja założeń projektu „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”
Publiczna prezentacja założeń projektu „e-Doręczenia –
usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”
08.05.2019 więcej
Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów do ponownego wykorzystywania za pośrednictwem usług sieciowych
Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie
określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych
umożliwiających udostępnianie danych zgromadzonych w
centralnej ewidencji pojazdów do ponownego wykorzystywania za
pośrednictwem usług sieciowych
28.02.2019 więcej
Ogłoszenie o prezentacji założeń projektu Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w partnerstwie z Ministerstwem Cyfryzacji „System Informacyjny o Instalacjach Wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne” (SI2PEM)
Ogłoszenie o prezentacji założeń projektu Instytutu
Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w partnerstwie
z Ministerstwem Cyfryzacji „System Informacyjny o Instalacjach
Wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne” (SI2PEM)
04.09.2018 więcej
Ogłoszenie komunikatu Ministra Cyfryzacji określającego termin wdrożenia rozwiązań technicznych, umożliwiających przekazywanie informacji do centralnej ewidencji pojazdów o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) oraz o informacji o jego zwrocie
Ogłoszenie komunikatu Ministra Cyfryzacji określającego termin
wdrożenia rozwiązań technicznych, umożliwiających
przekazywanie informacji do centralnej ewidencji pojazdów o
zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) oraz o
informacji o jego zwrocie
29.06.2018 więcej
Ogłoszenie o publicznej prezentacji – Otwarte dane plus–publiczna prezentacja założeń projektu w ramach działania POPC 2.3
Ogłoszenie o publicznej prezentacji – Otwarte dane
plus–publiczna prezentacja założeń projektu w ramach
działania POPC 2.3
11.04.2018 więcej
Ogłoszenie o publicznej prezentacji – Zintegrowana Platforma Analityczna – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach działania POPC 2.2 (zmiana terminu)
Ogłoszenie o publicznej prezentacji – Zintegrowana Platforma
Analityczna – publiczna prezentacja założeń projektu w
ramach działania POPC 2.2 (zmiana terminu)
30.03.2018 więcej
Informacja Ministra Cyfryzacji w sprawie ogłoszenia trybu obsługi niezgodności w CEP w okresie od 13 listopada 2017 r. do 4 czerwca 2018 r.
Opis trybu zgłaszania niezgodności w Centralnej Ewidencji
Pojazdów w okresie od 13 listopada 2017 r. do 4 czerwca 2018 r.
10.11.2017 więcej
Ogłoszenie o planowaniu podpisania umowy na projekt „POPC Wsparcie”
Ogłoszenie o planowaniu podpisania umowy na projekt „POPC
Wsparcie”
02.10.2017 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się